HOTEL GABRETA s.r.o.
IČO: 279 94 724
DIČ: CZ27994724
Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Plzni pod číslem C 20576
Bankovní spojení: Česká Spořitelna č.ú. 0575414319/0800
IBAN CZ32 0800 0000 0005 75414319
BIC GIBACZPX