HOTEL GABRETA s.r.o.
IČO: 279 94 724
DIČ: CZ27994724
Company is registered in the Registration Court in Pilsen under document number C 20576
Bank connection: Česká Spořitelna, account number 0575414319/0800
IBAN CZ32 0800 0000 0005 75414319
BIC GIBACZPX